درباره دکتر

دکتر بهاره اربابی متخصص زنان

دکتر بهاره اربابی

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

رتبه برتر بورد تخصصی کشوری

فارغ التحصیل رشته تخصصی زنان در سال 1391 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم.

عشق به حیات ‌و تولد به عنوان زیباترین اتفاق در زندگی هر زوج جوان انگیزه من برای انتخاب این رشته جذاب و البته سخت و پر استرس بود.

از سال ۱۳۹۴ عضو هیات علمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۹۱ در استان اصفهان مشغول به فعالیت در مطب شخصی و بیمارستان‌های مختلف هستم.

رتبه برتر بورد تخصصی کشوری در سال  ۱۳۹۱ و‌ به عنایت به این موضوع عضو هیات علمی درمانی بیمارستان آموزشی شهید بهشتی و دارای مدارک وگواهی نامه های گوناگون شرکت در سمینارها و کارگاههای زیبایی و زنان و مامایی کشوری می باشم.